Loading...

Auto Theorieboek Engels met Samenvatting en Apps – English Car Theory Book for CBR Dutch exam with Summary

Lens Verkeersleermiddelen

  • Categorie: Rechten
  • ISBN: 8719327452523
Officially voted as best Car Theory book by the theory teachers of National Theory Centre. Ready for 2023.

Samenvatting

AutoTheorieboek Engels met Samenvatting en Apps, Boek Theorie Leer en Oefen voor CBR theorie-examen. Theory Book with Summary and Apps – Car Manual for CBR Dutch exam .
===========English Description below ===========

Wil je alle regels over autorijden in Nederland studeren en leren? Dan is dit voor jou het beste pakket voor de scherpste prijs op de markt.

Studeer voor de rij-theorie in Nederland met het Auto Theorieboek in het Engels. Gebruik de samenvatting van het theorieboek om te herhalen wat je hebt geleerd. Zoek, vergelijk en leer eenvoudig alle lokale verkeersborden in de verkeersborden-app. Oefen voorrangssituaties op de app, die je ook helpen bij de voorbereiding op het oefenexamen.

Dit pakket is inclusief:

AUTO THEORIEBOEK ENGELS

Bereid je voor op je rijexamen met het nieuwe Auto Theorieboek in het Engels, het meest gekozen theorieboek van de rijscholen! Zoek duidelijke beschrijvingen die zijn geschreven in eenvoudig en duidelijk Engels, die worden ondersteund met afbeeldingen om de tekst te verduidelijken en u te helpen leren. Het Auto Theorieboek richt zich alleen op de informatie die nodig is voor het examen, dus je kunt er zeker van zijn dat je alleen leert wat belangrijk is.

SAMENVATTING - THEORIE IN HET KORT

Summary of the Theory Book

Om je te helpen onthouden wat je hebt geleerd in het Engelse Auto Theorieboek, hebben we een samenvatting gemaakt van het belangrijkste materiaal van elke les. Handig om te weten: deze stof MOET je weten.

VERKEERSBORDEN APP

Tijdens de examens en tijdens je rijervaring kom je verschillende verkeersborden tegen. Vaak lijken de verkeersborden erg op elkaar en zijn ze dus moeilijk te onderscheiden. Het Engelse Auto Theorieboek 2022 bevat alle verkeersborden die je moet kennen tijdens het examen, met Engelse uitleg. De verkeersborden-app helpt u echter om eenvoudig alle lokale verkeersborden te vinden en te bestuderen, overzichtelijk weergegeven per categorie (uitleg in Nederlands).

PRIORITEIT APPS

Je ontvangt ook de prioriteits-app. Met deze app kun je je leren in praktijk brengen en echte situaties oefenen om de prioriteitsregels te oefenen. Dit is voor veel studenten vaak een blokkering. Blijf dus oefenen met de app!


=========== English Description ===========

Do you want to study and learn all the rules about driving in the Netherlands? Then this is the best package for you for the best price on the market.

How to use this package:

  1. Study driving theory in the Netherlands in the Car Theory Book.
  2. Use the Summary of the Theory Book to repeat what you have learned.
  3. Easily look up, compare and learn all the local traffic signs in the traffic signs app.
  4. Practice priority situations on the app, that will also help you prepare for the practice exam.

This package includes:

CAR THEORY BOOK

Prepare for your driving exams with the Car Theory Book, the most chosen theory book by the driving schools! Find clear descriptions which are written in simple and straightforward English, that are supported with images to clarify the text and help you learn. The Car Theory Book theory book focuses only on the information required for the exam, so you can be sure you are learning only what is important.

SUMMARY - THEORY IN BRIEF

To help you memorise, what you have learned in the Car Theory Book, we have prepared a summary of the most important material of each lesson.

TRAFFIC SIGNS APP

In the exams and throughout your driving experience you will come across various traffic signs. Very often the traffic signs look very similar to one another and it so, hard to distinguish. The Theory Book has all the traffic signs, required to know in the exam. However, the traffic signs app helps you to easily find and study all the local traffic signs, displayed clearly per category.

PRIORITY SITUATION APPS

You will also receive the priority app. With this app, you can put your learning to practice and rehearse real situations to practice the priority rules. This often comes as a blocker for many students. So keep rehearsing with the app!

Fastest delivery in The Netherlands