Loading...
  • slide1
    Detailhandel

Detailhandel

€ 16,95 per maand

Onbeperkt leren
  • Aanbieder Icademy
  • Onderwerp Commercieel

Bij detailhandel gaat het om details, op allerlei verschillende niveaus. Het is daarom goed denkbaar dat je behoefte hebt aan een totaaloverzicht, waardoor je in staat wordt gesteld om je eigen business ook binnen het grote geheel te kunnen bekijken. In deze online cursus worden de hoofdlijnen van de detailhandel op een samenhangende en praktische manier op een rij gezet.

Detailhandel

Bij detailhandel gaat het om details, op allerlei verschillende niveaus. Het is daarom goed denkbaar dat je behoefte hebt aan een totaaloverzicht, waardoor je in staat wordt gesteld om je eigen business ook binnen het grote geheel te kunnen bekijken. In deze online cursus worden de hoofdlijnen van de detailhandel op een samenhangende en praktische manier op een rij gezet.

De online cursus 'Detailhandel - een overzicht' is opgezet rondom drie onderdelen. Bij de diverse functies wordt vooral aandacht gegeven aan de verbinding ofwel 'het overbruggen van afstand', namelijk in termen van plaats, hoeveelheid, kennis en tijd. In de bespreking van verschillen tussen bedrijven wordt gelet op de omvang, het distributiesysteem, het verkoopsysteem en het assortiment; deze worden in het tweede onderdeel besproken. Het derde onderdeel gaat eerst in op het verzamelen van gegevens over een bepaalde branche, met aandacht voor de diverse relaties met externe instanties zoals de Kamer van Koophandel en de banken. Verder komt het werken met kengetallen aan de orde omdat branche-informatie vaak met behulp daarvan wordt uitgedrukt.

Duur van de online cursus

De e-learning 'Detailhandel - een overzicht' duurt ongeveer 35 minuten. Wil je het maximale rendement uit je online training halen, gebruik dan de ondersteunende lesmaterialen. Hiermee heb je trainingsmateriaal voor circa 2,5 week.

Doelgroep

Deze e-learning is geschikt voor elke ondernemer en verder voor iedereen die behoefte heeft om zijn of haar eigen positie binnen het grotere geheel van de detailhandel beter in beeld te krijgen. Als je deze online training wilt inzetten binnen de opleiding die je volgt, dan werk je aan de volgende beroepscompetenties (op MBO-niveau): Analyseren, Onderzoeken, Bedrijfsmatig handelen.

Lesmaterialen

De cursus 'Detailhandel - een overzicht - Samenvattend totaaloverzicht detailhandel in de 21e eeuw' bestaat uit:, VideoCollege, E-Book, Begrippenlijst, Tools voor Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), Opdrachten, Leerjournaal, Samenvatting.

Toetsing

De online cursus 'Detailhandel - een overzicht - Samenvattend totaaloverzicht detailhandel in de 21e eeuw' wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat

Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard bij je loopbaanprofiel plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!

Tag: verkoop in de supermarkt, mkb en retailBekijk deze cursus


Gerelateerd