Loading...
  • slide1
    Kascontrole

Kascontrole

€ 16,95 per maand

Onbeperkt leren
  • Aanbieder Icademy
  • Onderwerp Financieel

Elk jaar wordt de verenigingskas gecontroleerd. Als de controle is gedaan, weet het bestuur van een hobbyclub, een kerk of een sportvereniging hoeveel financiële ruimte er is voor toekomstige activiteiten. Klopt de kas niet, dan heeft de organisatie een probleem. Niet alleen de kascontrole zelf is belangrijk, maar ook de manier waarop die controle wordt uitgevoerd. Ben jij benoemd als lid van een kascommissie, dan heb je best een verantwoordelijke taak. Deze online cursus kan je daarbij prima van dienst zijn.

Kascontrole

Elk jaar wordt de verenigingskas gecontroleerd. Als de controle is gedaan, weet het bestuur van een hobbyclub, een kerk of een sportvereniging hoeveel financiële ruimte er is voor toekomstige activiteiten. Klopt de kas niet, dan heeft de organisatie een probleem. Niet alleen de kascontrole zelf is belangrijk, maar ook de manier waarop die controle wordt uitgevoerd. Ben jij benoemd als lid van een kascommissie, dan heb je best een verantwoordelijke taak. Kascontrole is een zaak van vertrouwen, en dat win je niet zomaar. Durf te laten zien aan het bestuur van jouw organisatie dat je het vertrouwen waard bent. Door je kennis op te frissen met deze training zet je een goede stap in die richting.

Doel van de cursus

Bij het ontwikkelen van de online cursus 'Effectieve kascontrole' zijn de samenstellers ervan uitgegaan dat jij als kascommissielid je eigen taak serieus opvat. Bij een effectieve kascontrole moet je weten welke vragen je wel en niet mag stellen, wat de knelpunten kunnen zijn in een financiële administratie en hoe je de verschillende onderdelen van zo'n administratie slim en gericht kunt nakijken.

Wat kan je of ken je na de cursus

  • Kennis van de knelpunten in een financiële administratie
  • Slim en gericht nakijken van de financiële administratie
  • Praktisch en effectief werken aan realistisch, fraudebestendig financieel beleid

Duur en studiebelasting

De e-learning 'Effectieve kascontrole' duurt ongeveer 50 minuten. Wil je het maximale rendement uit je online training halen, gebruik dan de ondersteunende lesmaterialen. Hiermee heb je trainingsmateriaal voor circa 2,5 uur.

Doelgroep

Deze e-learning is geschikt voor leden van kas(controle)commissies, bestuursleden van verenigingen.

Vaardigheden

Als je deze online training wilt inzetten binnen de opleiding die je volgt, dan werk je aan de volgende vaardigheden en beroepscompetenties (op MBO-niveau): Samenwerken en overleggen, Ethisch en integer handelen, Formuleren en rapporteren, Analyseren, Onderzoeken, Plannen en organiseren, Instructies en procedures opvolgen..

Lesmaterialen

De cursus 'Effectieve kascontrole' bestaat uit: VideoCollege, E-Book, Checklist kascrontrole, Samenvatting, Aanbevolen aanpak, Stappenplan kascontrole.

Toetsing

De online cursus 'Effectieve kascontrole' wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat

Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn of op een ander loopbaanportal zoals At Monday plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!

 Bekijk deze cursus


Gerelateerd