Loading...
  • slide1
    Oog voor veiligheid - leidinggevenden

Oog voor veiligheid - leidinggevenden

€ 16,95 per maand

Onbeperkt leren
  • Aanbieder Icademy
  • Onderwerp Persoonlijke effectiviteit

Als leidinggevende sta jij op het punt van veiligheid voor een extra opgave: eindverantwoordelijkheid dragen. In deze compacte online cursus worden de regels helder en praktisch op een rij gezet.

Oog voor veiligheid - leidinggevenden

Iedere medewerker in een supermarkt speelt een belangrijke rol als het gaat om het garanderen van de veiligheid bij het werken en het winkelen. Denk aan agressie, geweld, winkeldiefstal of een overval. Als leidinggevende sta jij op dit punt voor een extra opgave: eindverantwoordelijkheid dragen. Natuurlijk is met het oog op de veiligheid een aantal vaste regels opgesteld. Van iedere medewerker, maar zeker van een leidinggevende, mag verwacht worden dat hij of zij deze veiligheidsregels kent. In deze compacte online cursus worden de regels helder en praktisch op een rij gezet.

De online cursus 'Oog voor veiligheid - leidinggevenden' behandelt eerst de algemeen geldende vuistregels voor het omgaan met geweld en agressie. Daarbij komt onder meer het RAAK-principe ter sprake dat speciaal is ontwikkeld voor wanneer je te maken krijgt met een overval. Vervolgens gaan we in op de regels bij winkeldiefstal, met bijzondere aandacht voor preventief denken. Ook leggen we uit waaraan je je moet houden bij het openen en sluiten van de winkel. Verder besteden we aandacht aan de regels bij het pinnen, de zogeheten geldprocedure, het ontvangen van vracht en wat er van je verwacht wordt wanneer zich een niet aangemeld persoon aandient. Tot slot staan we stil bij de gewenste gedragslijn bij een eventuele bommelding.

Duur van de online cursus
De e-learning 'Oog voor veiligheid' duurt circa 35 minuten. Wil je het maximale rendement uit je online training halen, gebruik dan de ondersteunende lesmaterialen. Hiermee heb je trainingsmateriaal voor circa 2,5 uur.

Doelgroep
Deze e-learning is geschikt voor iedereen die als leidinggevende betrokken is bij het garanderen van een veilig werk- en winkelklimaat. Als je deze online training wilt inzetten binnen de opleiding die je volgt, dan werk je aan de volgende beroepscompetenties (op MBO-niveau): Beslissen en activiteiten initiëren, Aansturen, Begeleiden, Samenwerken en overleggen, Materialen en middelen inzetten, Plannen en organiseren, Instructies en procedures opvolgen, Omgaan met verandering en aanpassen, Met druk en tegenslag omgaan, Bedrijfsmatig handelen.

Lesmaterialen
De cursus 'Oog voor veiligheid - leidinggevenden - Beveiliging en omgaan met agressie in de winkel.' bestaat uit: VideoCollege, E-Book, Tools voor Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), Samenvatting, Aanbevolen aanpak.

Toetsing
De online cursus 'Oog voor veiligheid - leidinggevenden - Beveiliging en omgaan met agressie in de winkel.' wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat
Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard bij je loopbaanprofiel plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!Bekijk deze cursus


Gerelateerd